Webinar: “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i znanosti/nauci: zdravlje, sigurnost, sreća i prosperitet u visokom obrazovanju”

Webinar: “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i znanosti/nauci: zdravlje, sigurnost, sreća i prosperitet u visokom obrazovanju”
Datum događaja
23
Sep

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou BiH koju je imenovala Rektorska konferencija BiH/Rektorski zbor BiH, 23. 9. 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i znanosti/nauci: zdravlje, sigurnost, sreća i prosperitet u visokom obrazovanju” namijenjen akademskom osoblju svih javnih univerziteta u BiH. Molimo vas da sačuvate navedeni datum kako biste bili u prilici da prisustvujete ovoj edukaciji.

Webinar se organizuje u okviru zajedničkih aktivnosti Komisije i stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika -  Programa „TRAIN +“ kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu, a finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina, Belgija. Više detalja u vezi programa i načina registracije bit će dostupno početkom septembra 2021. godine.