Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Erne Islamagić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Erna Islamagić, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

 

„Molekularno-genetička osnova rezistencije na inhibitore tirozin kinaza kod pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom“

 

dana 22.09.2021. godine u 09.00 sati, u prostoriji 917/IX Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.