Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije

Danas je upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Sporazum su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, gospodin Eldin Hadžiselimović, generalni direktor ASA grupacije, i gospodin Almir Jazvin, generalni direktor Prevent grupacije, a sve u cilju unapređenja nastavnog i istraživačkog procesa. Saradnja će biti usmjerena na aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji prostora visokog obrazovanja i intenzivnijoj saradnji u privatnom sektoru. 
 

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije
Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije
Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije
Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije
Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije
Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacije