Otvaranje 1. regionalnog Centra izvrsnosti za evaluaciju i istraživanje politika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uz podršku USAID-a u BiH

Ekonomski fakultet
Datum događaja
11
Okt

Ceremonija otvaranja Centra izvrsnosti za evaluaciju i istraživanje politika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) bit će upriličena u srijedu, 11. oktobar 2023. godine s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Fakulteta.

Događaj će otvoriti prof. dr. Jasmina Selimović, dekanicaEkonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; Courtney Chubb, direktorica Misije USAID/BiH i Nermin Nikšić, premijer FBiH.

Centar je osnovan u okviru PEER projekta podržanog od strane Misije USAID-a u našoj zemlji s ciljem poticanja kreiranja politika baziranih na dokazima i stvarnim potrebama svih aktera u društvu neposredno doprinoseći većoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija, ali i većoj transparentnosti i smanjenju korupcije.

Uspostavljanje Centra kao regionalnog huba izvrsnosti u evaluaciji politika omogućit će bh. insitucijama da koristeći ekspertizu lokalnih stručnjaka dođu do najboljih rješenja u postizanju održivog razvoja zemlje, te njenom približavanju EU i euroatlantskim integracijama.  To će u velikoj mjeri doprinijeti vraćanju povjerenja javnosti u rad institucija.

Također, na samoj ceremoniji bit će prezentirati i rezultati dosad najveće studije o bh. kompanijama u našoj zemlji, dajući konkretne preporuke za formuliranje politika i programa usmjerenih na poboljšanje kvaliteta poslovanja domaćih kompanija, ali i kvaliteta života samih građana BiH.

Ovaj događaj ima poseban značaj jer će okupiti vladine zvaničnike, predstavnike međunarodne zajednice, poslovne lidere i članove akademske zajednice kako bi se uključili u dijalog o aktuelnim pitanjima i izazovima s kojim se trenutno suočava bh. društvo.

Detaljnu agendu događaja možete pogledati na linku AGENDA.