4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Datum događaja
30
Jun

DRUGI POZIV

4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH (4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H)

Datum: 30. juni – 02. juli 2022. godine

Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mjesto održavanja: Hotel Radon Plaza, Sarajevo

Organizatori: Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKTKS) i Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

 

Bijenalni skup okuplja naučnu zajednicu s ciljem predstavljanja i razgovora o najnovijim dostignućima i izazovima koji se pojavljuju u mnogim granama hemije. Renomirani naučnici će moderirati tematske sesije kako bi stimulisali dijalog, podstakli akademsko umrežavanje te olakšali dalje mogućnosti saradnje i istraživanja.

Planarni predavači Abdullah Mohammed Ahmed Asiri sa King Abdulaziz Univerziteta iz Saudijske Arabije, Suljo Linić sa Univerziteta u Mičigenu iz USA, Ihsan Çalıs sa Near East Univerziteta na Kipru i Janez Kovač sa Jožef Stefan Instituta iz Slovenije samo su neki od vrhunskih naučnika koji će učestvovati na Kongresu.

Srdačno vas pozivamo da iskoristite ovu priliku i prikažete svoj istraživački rad kroz usmene i poster prezentacije i doprinesete razvoju naučne platforme koja povezuje stručnjake iz cijelog svijeta.

Sve informacije vezane za Kongres možete naći na stranici  https://icccebih.dktks.ba/.