Poziv za Erasmus Mundus zajednički master studij MERGED

Rok

MERGED je zajednički Erasmus Mundus master program koji su razvili i implementirali univerziteti u Danskoj, Italiji i Poljskoj. Program omogućava MERGED studentima koordiniran i direktan pristup visokokvalitetnoj nastavi u Evropi. 
Prvu godinu, svi MERGED studenti su na Univerzitetu u Kopenhagenu u Danskoj. Osim brojnih ekskurzija u pojedinačnim modulima, postoji i zajednička proljetna škola u kojoj izvodite interdisciplinarni terenski rad koristeći znanja i alate stečene u učionicama. U drugoj godini birate između specijalizacije iz održivog razvoja životne sredine na Univerzitetu u Varšavi u Poljskoj i specijalizacije za razvoj poljoprivrede na Univerzitetu u Milanu u Italiji.

Za više informacija posjetite www.merged.info. Možete pročitati o programu i partnerskim univerzitetima, dostupnim stipendijama, pronaći formulare za prijavu, itd. Rok za prijavu je 15. januar 2023. za kandidate koji nisu iz EU.