PhD stipendije na Diplomskom institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi (IHEID)

Rok

Diplomski institut za međunarodne i razvojne studije u Ženevi sa zadovoljstvom najavljuje otvaranje 30 potpuno finansiranih četverogodišnjih doktorskih pozicija u naših 5 programa iz antropologije i sociologije, međunarodne ekonomije ili ekonomije razvoja, međunarodne istorije i politike, međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i političke nauke.

Rok za prijavu je 15. januar 2022. godine. Svaki od šest 4-godišnjih doktorskih paketa koje distribuira svaki odsjek kombiniraće 2 godine pune stipendije nakon čega slijede 2 godine asistenta u nastavi.

Doktorski programi na Institutu zahtjevaju četvorogodišnju obavezu, sa prva tri semestra na institutu. Tokom prva dva semestra polažu se teorijski i metodološki doktorski seminari prije izlaganja preliminarne teze na kraju trećeg semestra, a odbrana rada na kraju osmog semestra. Ovi doktorski programi ispunjavaju utvrđene uslove za akreditaciju u Švajcarskoj. Nastava se izvodi na engleskom jeziku, međutim teza može biti napisana na engleskom ili francuskom jeziku.

Više informacija je dostupno na https://www.graduateinstitute.ch/php-programmes-presentation.