Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Adresa
Bolnička 4a
Email
dentalschool@sf.unsa.ba

 

Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet.

Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH.

Klinike su prepoznatljive po visokoj kvaliteti stručnoga rada i brzom prenosu svjetskih znanja u stručnu praksu u Bosni i Hercegovini. Aktivno praćenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga očituje se kroz usporedbu rada i usuglašavanje razine s aktualnim svjetskim standardima prateći tekuću stručnu i znanstvenu literaturu. U sklopu organiziranih aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite redovno se odvija program kontinuirane edukacije čime se omogućuje stjecanje i širenje znanja savremenih trendova u stomatologiji.

Koncept studiranja: 6 (I+II) + 3

Odsjeci: Jedinstveni studij   

 

Odgovorna osoba
Dean: prof.dr. Muhamed Ajanović

43.864418, 18.413091