Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost

Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost

Potpisivanje ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju nastavnog, naučnoistraživačkog i izdavačkog rada, između Univerziteta u Sarajevu i JU Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Univerziteta u Sarajevu i PZU Specijalne bolnice "Centar za srce - KM" i Univerziteta u Sarajevu i PZU Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlostu Sarajevu, upriličeno je danas u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ugovore su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor JU Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, prof. dr. Mirsad Kacila, PZU Specijalne bolnice "Centar za srce - KM", dr. med. sc. Melisa Ahmedbegović Pjano, medicinska direktorica PZU Specijalne bolnica za oftalmologiju Svjetlost, prof. dr.  Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Arzija Pašalić, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj naglašava da potpisivanje ugovora ima veliki značaj za studente Univerziteta u Sarajevu, prvenstveno medicinske grupacije, ali i Prirodno-matematičkog fakulteta. „Imat će tri nastavne baze, sa kojima je uređen i institucionalno riješen međusobni odnos, u kojima će moći obavljati praksu, provoditi istraživanja za diplomske, magistarske i doktorske disertacije“, naveo je rektor Škrijelj, te dodaao: „I Univerzitet u Sarajevu postaje bogatiji za značajne resurse koji su nam neophodni. Ima još institucija, koje su nastavna baza, sa kojima još nismo potpisali ugovore i radit ćemo na tome“.

Direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ prof. dr. Ismet Gavrankapetanović ističe važnost ugovora što će, kako je kazao, omogućiti dodatnu edukaciju i napredovanje studenata.

„Bit će to motiv i mladim ljekarima, koji rade u Općoj bolnici, da nastave akademski put. Ovaj događaj je poklik budućnosti u ovom gradu“, naglasio je direktor Gavrankapetanović.

I direktor Specijalne bolnice "Centar za srce - KM" prof. dr. Mirsad Kacila smatra da će ovi ugovori doprinijeti kvaliteti edukacije studenata, a naglasio je da je bitno širenje i na druge nastavne baze.

Prema riječima medicinske direktorice Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost dr. med. sc. Melise Ahmedbegović Pjano, uključivanje vrhunskih ustanova koje se bave kvalitetnim stručnim radom u nastavne baze unaprijedit će i proces obrazovanja i nauke, prvenstveno na zadovoljstvo studenata.

Ugovori su potpisani s ciljem regulisanja međusobnih odnosa u vezi sa provođenjem nastavne, naučnoistraživačke, izdavačke djelatnost i drugih oblika saradnje, kao i regulisanja prava, obaveza i odgovornosti koje proističu iz povezanosti ugovornih strana u obavljanju svojih osnovnih djelatnosti, a u cilju unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost
Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovore sa Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Specijalnom bolnicom "Centar za srce - KM" i Specijalnom bolnicom za oftalmologiju Svjetlost