Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji

Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji

Tim za obrazovanje Svjetske banke, koji su činili viši savjetnici za obrazovanje James Gresham, Bojana Naceva i i Nalin Jena, posjetio je danas Univerzitet u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, prorektoricom za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Dženanom Husremović i prorektoricom za međunarodnu saradnju prof. dr. Enitom Nakaš.

 

Tim za obrazovanje je predstavio planove i ciljeve Svjetske banke, te je razgovarano o mogućnostima i potencijalnim oblastima saradnje. Sistem visokog obrazovanje u Bosni i Hercegovini, funkcionisanje Univerziteta u Sarajevu i izazovi sa kojima se susreće, te programi podrške u oblasti visokog obrazovanja bile su neke od tema sastanka.

 

Očekuje se da će daljnji razgovori između ove dvije institucije rezultirati konkretnim planovima za buduću saradnju u oblasti visokog obrazovanja, što će doprinijeti unapređenju kvaliteta obrazovanja i razvoju akademske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji
Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji
Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji
Tim za obrazovanje Svjetske banke posjetio Univerzitet u Sarajevu | Razgovori o saradnji