Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti

Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti

Festival Majske muzičke svečanosti refleksija je akademskog i umjetničkog rada Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te svake godine predstavlja postignuća studenata svih instrumentalnih odsjeka ove institucije. Ovogodišnje izdanje uključilo je zajednički koncert studenata Odsjeka za solo pjevanje, Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku, Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru, te Odsjeka za klavir, harfu, udaraljke i srodne instrumente koji je održan 21. maja 2024. godine u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS.

Na početku koncerta nastupio je Krešimir Sušac (horna, klasa: van. prof. mr. Asim Gadžo) koji je uz klavirsku pratnju v. umj. sar. mr. Lejle Klepo-Hadžić (klavir) svirao Nocturno op. 7 F. J. Straussa, nakon čega je Hanadi Karić (mezzosopran, klasa: van. prof. Vedrana Šimić) sa v. umj. sar. dr. Milanom Lucićem (klavir) izvela Deh per questo istante, ariju Sesta iz opere La clemenza di Tito W. A. Mozarta.

Ovom prilikom predstavila se i Klaudija Bošnjak (violina, klasa: doc. mr. Lorena Milina) koja je s v. umj. sar. mr. Dženanom Hadžić interpretirala stav Allegro non troppo iz Symphonie espagnole op. 21 u d molu E. Laloa, dok je Laura Maslać (klavir, klasa: red. prof. mr. Višnja Bakalar) svirala Andante moderato iz Drei Intermezzi op. 117 u Es duru J. Brahmsa.

Idna Muminović (sopran, klasa: red. prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić) je uz klavirsku pratnju v. umj. sar. dr. Milana Lucića izvela solo pjesme Put i Kiša M. Prebande. Program je uključio i Caprice za trubu i orkestar op. 47 E. Bozze koji su svirali Matej Morvaj (truba, klasa: doc. mr. Admir Vračo) i v. umj. sar. mr. Amila Čengić (klavir).

Ovom prilikom nastupila su i dva kamerna sastava. Trio, koji čine Maida Marić (flauta), Emir Hadžialjević (klarinet) i Melina Šišić (klavir) interpretirali su djelo Tarantella za flautu, klarinet i klavir op. 6 C. Saint–Saensa. Njihov nastup pripreman je pod mentorstvom van. prof. mr. Asima Gadže.

Na kraju koncerta predstavio se Kvintet harmonika MAS u sastavu ass. mr. Azmir Halilović, Hazim Mehmedić, Iris Granulo, Safet Tahirović i Anes Čolak koji djeluje pod mentorstvom red. prof. dr. Belme Šarančić. Program je zaokružen njihovom izvedbom djela Aproksimato br. 5 B. Šehua.

Foto: Vanja Čerimagić

Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti
Studenti Muzičke akademije UNSA nastupili u okviru 17. Majskih muzičkih svečanosti