Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira

Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira

Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira

Predavači/voditelji: red. prof. dr. Belma Alić, red. prof. mr. Dragan Opančić

U srijedu, 29. 11. 2023. godine, u Srednjoj muzičkoj školi Zenica, nastavnici red. prof. dr. Belma Alić (violončelo) i red. prof. mr. Dragan Opančić (klavir) održali su predavanja/radionice za učenike i nastavnike Osnovne muzičke škole Zenica i Srednje muzičke škole Zenica. Predavanja/radionice su pratila 22 učesnika, violončelo: 6 učenika aktivno i 2 nastavnika; klavir: 5 učenika aktivno, 5 učenika pasivno i 4 nastavnika.

Zahvaljujemo se Srednjoj muzičkoj školi Zenica na gostoprimstvu!

Posjeta je realizirana u saradnji s Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Adresa dogadjaja: 

Srednja muzička škola Zenica

Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira
Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira
Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira
Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira
Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira
Realizacija predavanja/radionice za nastavnike i učenike violončela i klavira