Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima“

Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima“

Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu kroz svoje urede/centre za podršku studentima (s invaliditetom) organiziraju Međunarodni naučni/znanstveni skup pod nazivom „Obrazovanje pristupačno svima“ koji će se održati na Univerzitetu u Sarajevu (uz mogućnost online prisustva zainteresiranih osoba) u subotu, 10. 12. 2022. godine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. 

Pozivamo Vas da potvrdite svoje prisustvo na cjelodnevnom Međunarodnom naučnom/znanstvenom skupu popunjavanjem obrasca u prilogu i slanjem na e-mail adresu: ured@unsa.ba ili potvrdom na kontakt telefon: +387 33 668 251 najkasnije 07. 12. 2022. do 14:00 sati. Broj mjesta je ograničen.

Skup se održava u hibridnom modelu rada: u prostoru Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta i online, putem Zooma. Program Skupa će biti dostavljen naknadno. 
 
Dobro došli! 


Kratke biografije predavača:
 
Ana Kotur-Erkić (1988), diplomirana pravnica, dugogodišnja novinarka i aktivistica za ljudska prava manjinskih i marginaliziranih grupa u zajednici. Pravo završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a trenutno studira na dva dodiplomska studija u Bosni i Hercegovini i više master studija u zemlji i regiji. Dobitnica više nagrada UN agencija u Bosni i Hercegovini, za društveni angažman i izvještavanje o osobama s invaliditetom, ženama i djeci, novinarske nagrade Srđan Aleksić te plakete mladima Grada Banjaluka;

Gaj Trifković, sva tri ciklusa studija završio je na Karl-Franzens Univerzitetu u Grazu, Austrija. Dosad je objavio tri monografije i petnaestak članaka iz svoje naučne oblasti (savremena i istorija Jugoistočne Evrope). U sklopu svojih istraživanja, intenzivno se bavio međunarodnim pravom i povredama ljudskih prava u ratnim uslovima. Od 2021. radi kao stručni saradnik pri Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu;

Milica Mima Ružičić-Novković, osnovnu školu završila u Žablju, nakon Karlovačke gimnazije, osnovne studje srpskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, specijalizirala u oblasti standardizacije i normativistike srpskog jezika te magistrirala. Na doktorskim je studijama roda na Univerzitetu u Novom Sadu, koje je privremeno prekinula zbog rada na obezbjeđivanju prava na uslugu personalne asistencije u Novom Sadu inicirala osnivanje Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom I jedna je od osnivača Centra “Živeti uspravno”, u kome koordinira Programom za jednakost u javnom govoru;

Maja Nižić, diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Na istom studiju, u rujnu 2009. je upisala Poslijediplomski doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike. Doktorski rad pod naslovom ,,Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika'' je obranila 10. svibnja 2021. U listopadu 2021. upisala je Diplomski studij za geštalt psihoterapeuta. Područja znanstvenog interesa vezana su uz socijalni rad s osobama s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,  socijalni rad s pojedincem i socijalni rad u školi. Od travnja 2009. do danas  zaposlena je kao asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na Studiju socijalnog rada. Sudjelovala je u razvijanju i izvođnju kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, te bila suvoditeljica Terenske prakse;

Magdalena Perić Bralo diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine te stekla naziv magistre edukacijske rehabilitacije. Većinu svog radnog iskustva stekla je radeći u predškolskoj ustanovi „Dječji vrtići“ Mostar kao stručni suradnik edukacijski rehabiltiator. 2015. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi kao viši asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na studiju Edukacijska rehabilitacija;

Tanja Mandić Đokić, godine 2006. diplomirala na Odsjeku za filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci. Magistarski rad  odbranila 2012. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Banjaluci, stekavši zvanje magistra socioloških nauka. Preko 20 godina djeluje kao aktivistica za prava osoba sa invaliditetom, posebno žena sa invaliditetom. Kao konsultantica za pitanja društveno marginalizovanih grupa anagažovana na mnogobrojnim međunarodnim projektima. Osnovala i vodila Udruženje žena sa invaliditetom i Mrežu žena sa invaliditetom, članica Ženske mreže BiH. Zaposlena kao stručna saradnica za osnose s javnošću u javnoj zdravstvenoj ustanovi ZFMR „Dr Miroslav Zotović“ gdje, među ostalim zadacima, radi na promociji važnosti multisektorskog djelovanja institucija i civilnog sektora u kreiranju društva jednakih mogućnosti. Bavi se naučno istraživačkim radom iz oblasti društveno marginalizovanih grupa, komunikacije i ljudskih resursa.

Andrea Vegar, godine 2013. upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet na Univerzitetu u Tuzli, smjer Logopedija i audiologija, a završava ga 2017. godine s prosječnom ocjenom 9,1 te stječe zvanje bachelor logopedije i audiologije. Obrazovanje nastavlja na istom fakultetu upisujući drugi ciklus studija, smjer Logopedija 2017. godine. Drugi ciklus studija završava 2019. godine s prosječnom ocjenom 10,0 i uspješnom obranom diplomskog rada pod nazivom “Karakteristike čitanja pacijenata s oštećenjem područja mozga uključenim u neuronsku mrežu čitanja“ i mentorstvom prof. dr. sc. Mirele Duranović te stječe zvanje magistra logopedije. Godine 2020. upisuje doktorski studij na istom fakultetu, smjer Specijalna edukacija i rehabilitacija. Od 2019. godine radi kao asistentica i tajnica Studija logopedije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Stručni i znanstveni interesi su joj rani jezično-govorni razvoj i njegova patologija, jezične teškoće u predškolske djece, oralno-motorni razvoj i orofacijalno-miofuncionalni poremećaji djece te logopedska intervencija u djece rane školske dobi. U rujnu 2022. godine je završila prvi stupanj edukacije za terapiju oralnog pozicioniranja, te planira daljnje stručno i znanstveno educiranje u tom području.

1

Dodatak