Arhitektonski fakultet UNSA | Projekat: Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE)

Arhitektonski fakultet UNSA | Projekat: Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE)

Projekat: Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE)

Erasmus + Capacity Building in Higher Education 

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Datum početka: 01.04.2023.godine

Učesnici u Projektu:

Western Balkans:  Univerzitet u Sarajevu - Koordinator, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Banja Luci, Sveučilište u Mostaru

EU Partners: Sveučilište u Zagrebu, Sapienza University of Rome, Norwegian University of Science and Technology Trondheim

Projekat koji predvodi Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu napisan je s ciljem da posreduje između izazova savremenog arhitektonskog obrazovanja i dinamičnih promjena i potreba tržišta rada, te općenito teži ka stvaranju pozitivnog sinergijskog odnosa između obrazovanja, realnog, vladinog i NGO sektora.  Realizacija Projekta će angažmanom akademskog osoblja i studenata biti provedena  kroz studije (veće predmete sa više komponenti/oblasti), radionice s partnerima, pop-up laboratorije - unapređenje digitalnih vještina.

Nove generacije arhitekata će imati koristi od ove inicijative kroz povećanje konkurentnosti na tržištu rada, realni sektor će imati pristup zaintersiranim i talentovanim studentima. Nastavnici će imati mogućnosti poboljšanja nastave i naučno-istraživačkog rada kroz saradnju i poboljšanu tehničku opremljenost.

Projekat se sastoji iz tri osnovne komponente:

  1. Nadogradnja u obrazovnom procesu  + internacionalizacija i regionalna saradnja
  2. Proaktivan pristup prema privatnom i javnom sektoru, praktičnom radu, te ostvarivanju prakse za studente kroz projektantske biroe, izvođače radova, dobavljači/proizvođači materijala, građevinska industrija, te vladine i nevladine institucije.
  3. Tehnička opremljenost fakulteta (za sve uključene zemlje WB) i nadogradnja nastave i istraživanja koju omogućavaju Pop-up Laboratorije koje dograđuju vještine studenata, koji se sastoji od Core Labs (laboratorijski prostor i radionica - maketarnica, modeliranje, 3D printanje), Virtual Labs (online baze projekata i umrežavanje aktera) i Temporary Labs (privremenih laboratorija na lokacijama).

Inovativni karakter Architecture Pop-up Lab Exchange projekta APLE ogleda se kroz:

(1) Kreiranje i implementacija inovativnih i eksperimentalnih oblika nastave arhitekture (na bazi prakse, podsticanja preduzetništva i saradnje sa širom društvenom zajednicom), koji su integrisani u postojeće nastavne planove i programe studija arhitekture. Stoga, APLE projekat predstavlja platformu za edukaciju profesionalaca koji se suočavaju sa promjenjivim društvenim i profesionalnim realnostima prelazeći sa nastave na razumijevanje, proizvodnju i primjenu znanja.

(2) Stvaranje specifičnog transdisciplinarnog okruženja – uspostavljanje odnosa između visokoškolskih ustanova, javnog, privrednog sektora I nevladinog sektora kao i  šire društvene/akademske zajednice kroz definisanje i razvoj procedura, instrumenata i alata, omogućavajući im interakciju.

(3) Uspostavljanje institucionalnih specifičnih platformi za povezivanje – Pop-up Lab će se koristiti za eksperimentiranje sa studijama slučaja iz stvarnog života, generiranje inovativnog, i integralnog znanja, spajanje područja saradnje, poduzetništva i integriranog planiranja i dizajna.

Trenutno, nastavni planovi i programi na visokoškolskim ustanovama uglavnom su orijentisani na teorijski okvir, koji nije u potpunosti usklađen s potrebama realnog sektora i društva te dinamičnog razvoja tehnologije. Našim visokoškolskim ustanovama potrebni su eksperimenti/primjeri iz stvarnog života, kontakt s realnim poslovnim sektorom, uz sistematsko demokratsko evaluiranje rezultata. Na taj način studij arhitekture će biti uključen u svakodnevni života zajednice, te povećavaju znanje o profesiji i svijest o vrijednostima arhitekture prošlosti I budućnosti. Projekat će unaprijediti kritičko razmišljanje i pozitivnu proaktivnost potrebnu visokom obrazovanju.

Projekat Architect Pop-up Laboratory Exchange (APLE) ima za cilj da se preispita ulogu arhitektonskog obrazovanja i profesije, prihvatajući transdisciplinarnu prirodu profesije. Odgovornost arhitekata koji  grade okruženje u kojem živimo i radimo je veoma značajna, stoga novi alati za učenje i praksu, kreirane kroz kroz nastavu uz pomoć tehnologije i praktičnog iskustva će u sinergiji stvoriti bolje ishode učenja i raznovrsnost vještina budućih arhitekata.

U toku prvih mjeseci radilo se na pripremnoj fazi gdje su urađeni administrativni segmenti projekta, potpisan Ugovor (Grant Agreement) UNSA AFS kao koordinatora, te ugovora sa svim partnerima. U toku je raspisivanje tendera za savremenu maketarnicu, koja se sastoji iz korištenja klasičnih materijala i alata, te digitalnu za 3d modeliranje, print, laserske rezače I druga oprema.

Radni sastanak se održava u Sarajevu od 11. 09. 2023. do 14. 09. 2023. u prostorijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Team APLE

1

Arhitektonski fakultet UNSA | Projekat: Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE)
Arhitektonski fakultet UNSA | Projekat: Architecture Pop-up Lab Exchange (APLE)