Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Poslovnik o radu Komisije za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja