Akademija likovnih umjetnosti

Pitanja, lista propisa i literature za polaganje pismenog i usmenog ispita za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto: Stručni saradnik u računovodstvu na Univerzitetu u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti