Institut za jezik

Konkurs za izbor u zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik

Institut za jezik

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/453/23 od 8. 9. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-11/23 od 27. 9. 2023. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

          

Naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik – 1 izvršilac.