Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21,10/22 i 28/23), člana 15. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-14135-17/24 od 21.03.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

  1. Stručni saradnik za izdavačku djelatnost u Službi za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu, 1 ( jedan) izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme