Veterinarski fakultet

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET
Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo
https://vfs.unsa.ba


Na osnovu odredaba Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br.: 26/16, 89/18 i 44/22), čl. 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 19/21 i 10/22), čl. 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-426/23 od 13.01.2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-34577-4/23 od 03.08.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

RADNO MJESTO:

Laborant na Katedri za kliničke nauke veterinarske medicine - jedan izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana