Veterinarski fakultet

JAVNI KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Veterinarski fakultet

Na osnovu člana 106. Zakona o visokomobrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), čl. 21. - 27. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu br.: 01-1101-79/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine godine, 01-17-104/20 od 22.07.2020. godine, 01-260/20 od 30.09.2020. godine, 01-20-142/21 od 24.11.2021. godine i 01-6-85/22 od 27.04.2022. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta broj: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, Odluke Vijeća Fakulteta broj: 04-03-576-2/23 od 13.06.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-18/23 od 19.07.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, objavljuje

 

 JAVNI KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini