Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH svečano je otvoren 1. jula 2022. godine u Hotelu radon Plaza u Sarajevu. Organizatori Kongresa su Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet.

4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina (4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH) predstavlja međunarodni kongres koji se bavi najnovijim dostignućima i izazovima u mnogim granama hemije. Renomirani naučnici iz skoro svih dijelova svijeta izlagat će posebne tematske cjeline radi poticanja dijaloga i akademskog umrežavanja u cilju olakšavanja daljnjih mogućnosti istraživanja i uspostavljanja trajnih veza među obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama. Kongres predstavlja nastavak međunarodne saradnje istraživača iz različitih oblasti hemije, hemijskih tehnologija, hemije okoliša i srodnih oblasti. Područja naučnog istraživanja ovog kongresa su od vitalnog interesa za integraciju BiH u Evropu, kao i uključivanje naše naučne javnosti u svjetski aktuelne tokove jer su rezultati ovakvih naučnih istraživanja dobrim dijelom fokusirani na obnovljive izvore energije, klimatske promjene, sofisticirane naučne metode mjerenja, sintezu i karakterizaciju novih spojeva, iskoristivost novih spojeva za liječenje, kvalitet i monitoring zraka, vode, namirnica i slično što direktno pridonosi očuvanju ekosistema i njihovog biodiverziteta. U okviru Kongresa obrađuju se i trenutno aktuelne teme vezane za svjetsku epidemiološku situaciju prouzrokovanu COVID-19, kao i neke druge teme vezane za javno zdravstvo, dijagnostiku, prevenciju i terapiju (sekcija Medicinska hemija). 

Kongresu prisustvuje 155 učesnika iz različitih zemalja svijeta.

Jedan od ciljeva Kongresa je povezivanje naših istraživača sa naučnom dijasporom BiH i jačanje istraživačkih kapaciteta. Iz tih razloga jedan od plenarnih predavača je dr. Suljo Linić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa izuzetnim referencama iz oblasti katalize koji je ostvario veliki uspjeh na Univerzitetu u Michigenu (SAD). Pored njega, dr. Farooq Sher sa Nottingham Trent Univerziteta (Velika Britanija) i dr. Janez Kovač sa Instituta Jožef Štefan (Slovenija) surespektabilni naučnici svjetskog ranga, a koji će također biti učesnici Kongresa u svojstvu plenarnih predavača.

Detaljnije informacije o Kongresu dostupne su na web stranici: https://icccebih.dktks.ba/

Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
Svečano otvoren 4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH