Propis

Prečišćeni tekst Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-18/19. 

Pravilnikom o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se: postupak zaključivanja ugovora o zakupu, održavanje, adaptacija i rekonstrukcija poslovnih prostora izdatih u zakup, prestanak ugovora o zakupu i druga pitanja od značaja pod kojima Univerzitet može izdavati u zakup prostor nad kojim Univerzitet ima pravo korištenja, upravljanja ili raspolaganja odnosno prava vlasništva. Ovaj pravilnik ne tretira poslovni prostor Univerziteta koji služi za realizaciju naučno-nastavnog, umjetničkog, umjetničko-nastavnog, naučnoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, a koji je, u skladu sa normativima i standardima za oblast visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, potrebno obezbijediti za normalno obavljanje registrirane djelatnosti visokog obrazovanja i nauke.

Stupanjem na snagu Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, stavlja se van snage Pravilnik o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima Univerzitet u Sarajevu ima pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja broj: 02-34-209/09 od 24. 02. 2009. godine i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima Univerzitet u Sarajevu ima pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja broj: 02-34-2528/09 od 20. 10. 2009. godine, kao i drugi opći i pojednačni akti organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, koji su regulirali ovu oblast.

__________________________________________________________________________________

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 18. 07. 2019. godine usvojio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.

__________________________________________________________________________________

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 30. elektronskoj sjednici održanoj dana 19. 11. 2020. godine usvojio Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.

__________________________________________________________________________________

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 40. elektronskoj sjednici održanoj 18. 03. 2021. godine usvojio Prečišćeni tekst Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu.