Naučna konferencija: “Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu”

Pravni fakultet
Datum događaja
08
Sep

U okviru utvrđenih aktivnosti na obilježavanju 75 godina postojanja i kontinuiranog rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 8. septembra 2021. godine održat će se naučna konferencija o temi: “Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu”. U skladu s epidemiološkim preporukama, konferencija će se realizirati online.

Cilj naučne konferencije je analiziranje i evaluiranje razvoja nastavno-naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, s posebnim akcentom na posljednje dvije decenije u razvoju studijskih programa. Tim povodom organizatori konferencije namjeravaju identificirati novine u konceptualizaciji izučavanja i istraživanja pojedinih naučnih disciplina, iskustva u provođenju reformiranog curriculuma te pravac razvoja naučnih disciplina. Konferencija će raditi na osnovu analiza akademskog osoblja Fakulteta po naučnim oblastima unutar pojedinih katedri. Na konferenciji će, osim akademskog osoblja Fakulteta, učešće uzeti i profesori koji su u proteklom periodu radili na Fakultetu ili posebno intenzivno sarađivali s Fakultetom.

Program konferencije i knjiga sažetaka bit će dostavljeni 30. augusta 2021. godine.

 

Za Organizacioni odbor                                                                Za Naučni odbor

prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa                     prof. dr. Fikret Karčić, predsjednik