Konferencija "Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu – Vizija 2030 – Digitalni/Zeleni/Zdravi putevi"

Konferencija "Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu – Vizija 2030 – Digitalni/Zeleni/Zdravi putevi"
Datum događaja
13
Sep

Univerzitet u Sarajevu kao lokalni organizator sa zadovoljstvom najavljuje konferenciju "Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu – Vizija 2030 – Digitalni/Zeleni/Zdravi putevi" (“Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans – Vision 2030 – Digital/Green/Health Pathways”) koja će se održati u Sarajevu 13. septembra 2023. godine.

Konferencija ima za cilj podsticanje institucionalnog dijaloga o tome kako uskladiti prioritete na Zapadnom Balkanu (ZB), fokusirajući se na izradu politika i strateških dokumenata, uključivanje zainteresovanih strana, kao i na definiranje alata za sprovođenje politika u tri tematska područja: digitalna transformacija (Digital Transformation), zeleni plan (Green Deal) i zdrave društvene zajednice (Healthy Societies). Organizacija ovog značajnog događaja je dio projekta „Odgovori kroz politike“ („Policy Answers“), čiji je cilj izgradnja mostova između nacionalnih/regionalnih prioriteta i prioriteta EU, kao i podrška uključivanju Zapadnog Balkana u relevantne EU inicijative i platforme, poput Evropskih partnerstava, misija i platformi za pametnu specijalizaciju, ka digitalnoj, zelenoj i zdravoj budućnosti na Zapadnom Balkanu.

Konferencija će okupiti predstavnike vlada sa Zapadnog Balkana i druge ključne zainteresovane strane, predstavnike Evropske komisije kao i eksperte iz primarnih oblasti, kako bi razgovarali o stanju na Zapadnom Balkanu i razmatrali prioritete za naredni period, odnosno Viziju 2030. Ova konferencija predstavlja priliku za stručnjake iz različitih oblasti da se uključe u konstruktivan i progresivan dijalog, te predlože efikasna rješenja i instrumente za usklađivanje prioriteta Zapadnog Balkana sa prioritetima EU, te da se zajednički radim na izgradnji zelenijih, digitalnijih i otpornijih ekonomija, kao i zdravijih društava.

Za više informacija, prijavite se putem zvanične web stranice konferencije, gdje možete pronaći i detalje o registraciji: 

https://eu-wb-policy-dialogue-stakeholder.b2match.io/

Radujemo se vašem učešću na ovom značajnom događaju.

Srdačan pozdrav,

Univerzitet u Sarajevu

Lokalni organizator konferencije "Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu – Vizija 2030 – Digitalni/Zeleni/Zdravi putevi" (“Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans – Vision 2030 – Digital/Green/Health Pathways”)