Koncert u čast Blanki Danon-Kurpjel na Muzičkoj akademiji UNSA

Koncert u čast Blanki Danon-Kurpjel na Muzičkoj akademiji UNSA
Datum događaja
17
Nov

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (MAS UNSA) u saradnji sa Jevrejskim kulturno-prosvjetnim i humanitarnim društvom “La Benevolencija” organizira koncert u čast sopranistici i vokalnoj pedagoginji Blanki Danon-Kurpjel koji će biti upriličen u petak, 17. novembra, u 19:00 u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman”.

Koncert se realizira kao završna aktivnost seminara Olge Šober, nacionalne prvakinje opere Republike Hrvatske, sopranistice bogate internacionalne umjetničke karijere i vokalne pedagoginje, priređenog u periodu od 13. do 17. novembra 2023. godine na Muzičkoj akademiji UNSA.

Ulaz na koncert je slobodan.

Mr. Blanka Danon - Kurpjel, vokalna pedagoginja i koncertna pjevačica - sopran (Sarajevo, 17. XI 1932) Nakon završenih šest semestara na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Julija Betetta/asistent Bruna Špiler, nastavila je studij i diplomirala solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi prof. Nikole Cvejića (1960), a magistrirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Brune Špiler (1968).

Od 1952. do 1958. bila je angažirana kao pjevač - solist u Pozorištu lutaka u Sarajevu. Od 1961. do 1963. radi u redakciji ozbiljne muzike na Radio Sarajevu, a istodobno djeluje honorarno na Muzičkoj školi u Sarajevu kao nastavnik solo pjevanja. Godine 1963. birana je za asistenta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu – Odsjek za solo pjevanje za predmete Solo pjevanje i Osnovi vokalne tehnike, a 1969. za nastavnika u zvanju predavača sa samostalnom klasom za iste predmete.

Godine 1979. prestaje sa radom na Akademiji i prelazi na Muzičku školu u Sarajevu i radi kao nastavnik solo pjevanja gdje biva nagrađena Nagradom škole za svoj pedagoški rad. Godine 1979. nastavlja angažman na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je 1980. izabrana u zvanje vanrednog, a 1987. redovnog profesora za predmete Solo pjevanje i Metodika solo pjevanja. Na ovoj instituciji ostaje do umirovljenja 01.10.1989. godine.

Od 1981. do 1989. obavlja dužnost šefa Odsjeka za solo pjevanje. Od 1982. do 1985. angažirana je i na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu za predmet Tehnika glasa. Tijekom svog pedagoškog djelovanja pozivana je u rad žirija republičkih i saveznih natjecanja mladih jugoslovenskih umjetnika. Pedagoškim radom bavila se kontinuirano gotovo punih 30 godina i oformila generacije uspješnih pjevača, najviše opernih, a koji su već tijekom studija osvajali prestižne nagrade na domaćim i inozemnim natjecanjima (Ljubljana, Skopje, Beč, Moskva, Busseto, Filadelfija), a potom postali solisti u opernim kućama, poput Gorana Simića (bas), svojevremeno solist Sarajevske i Bečke opere; zatim Vjere Miranović (dramski sopran), prvakinje Sarajevske, Novosadske i Beogradske opere (u mirovini), a koja je tijekom karijere bilježila gostovanja na svim opernim scenama bivše Jugoslavije, kao i opernim centrima u Europi; Vesna Baljak (sopran), prvakinje Osječke opere; Sanje Ostić (sopran), nekadašnje solistice Sarajevske opere, a sada redovnog profesora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Zorka Hunjak (sopran), nekadašnja solistica Sarajevske opere; Noris Mulabdić (sopran), također nekadašnja solistica Sarajevske opere i dr. Neki od njih su se posvetili pedagoškom radu i rade/ili su u Tuzli, Mostaru, Zagrebu, Beogradu, Nišu, Osijeku, Goeteborgu itd. Među njezinim srednjoškolskim učenicima u klasi ističe se ime Olge Šober, rođene Vulić (sopran), nacionalna operna prvakinja Republike Hrvatske i vokalna pedagoginja.

Napisala je priručnik i skripte Metodika solo pjevanja, Osnovi vokalne tehnike, kao i skriptu Tehnike glasa za potrebe studenata Akademije scenskih umjetnosti, nažalost, nikad objavljene.

Pored pedagoškoga rada, Blanka Danon – Kurpjel se intenzivno bavila i umjetničkom djelatnošću kao koncertna pjevačica lirsko/koloraturnog faha izvodeći vokalnu literaturu svih razdoblja počev od XVI st. do suvremenih domaćih i stranih kompozitora, ostvarivši solističke nastupe u muzičkim centrima bivše Jugoslavije, kao i gostovanjima u Moskvi, Lenjingradu, Vilniusu, Rigi, Briselu, Anversu, Liègeu, Zürichu, Parizu, Luxemburgu, Amsterdamu, Rotterdamu, Milanu, Ženevi, Brightonu, Birminghamu i Londonu, nastupajući najčešće uz pratnju čembala, klavira, kamernih orkestara ili kao član malih, kamernih ansambala. Za Arhiv Radio Sarajevo (162 minute), Beograd, Bukurešt i Ženeva i tadašnju jugoslovensku televiziju (Beograd, Zagreb, Ljubljana) snimila je preko 370 minuta muzike kao solist. Kritičari su listom isticali “besprijekorni osjećaj za stil i gotovo instrumentalnu intonaciju, fino oblikovane muzičke fraze, izvanredno muzičko nijansiranje i interpretu koji duboko ponire u sadržaj teksta“. Svojom širokom skalom izražajnih mogućnosti Blanka Danon-Kurpjel uvrstila se u to vrijeme među vodeće jugoslovenske koncertne pjevače.

Za svoj rad primila je i Godišnju nagradu UMUBiH-a za veoma uspješan umjetnički rad (1983), Spomen diplome za višegodišnji doprinos uspjehu i razvitku povodom 20 godina (1976) i povodom 30 godina (1985) osnivanja Muzičke akademije u Sarajevu i dr.

1

Izvadci iz kritika:

„Po svojim glasovnim vokalno-tehničkim predispozicijama Blanka Danon je izrazito koncertna pjevačica. Njen lirsko-koloraturni sopran, minijaturni po svom volumenu, ali kristalan u zvuku, ujednačen u registrima, prijatno obojen, njena sigurno postavljena vokalna tehnika, čiste i lake kolorature, njena jasno artikulisana dikcija/u nekoliko jezika/, prefinjena muzikalnost, sa specifičnim šarmom, koji uspostavlja prisni kontakt s publikom, njena odnegovana stilska kultura – našli su punu primenu u interpretaciji jednog interesantnog i ukusno stilizovanog programa koncertnih arija i solo pesama. .... Prečišćeni kamerni stil koncertnog pevanja – to je pravi domen vokalno-izvođačke umetnosti Blanke Danon. U jednoj daleko razvijenijoj muzičkoj sredini, koja dopušta veće diferenciranje pevačkih fahova, Blanka Danon našla bi svoje mesto i na operskoj sceni kao muzikalna i šarmantna subreta, prvenstveno Mozartovog tipa.“

Koncert Blanke Danon – „Politika“ 13.10.1961. - Branko Dragutinović

„... Tako je već na početku svake večeri bila postignuta atmosfera gostoljubivosti koja je doprinela da se bez ičijeg podsticaja razvilo pravo takmičenje među učesnicima u programu. Kada kažem da se jedva mogu po kvalitetu izvođenja razlikovati interpretacije najmlađeg učesnika, pevačice Blanke Danon od umetnosti našeg proslavljenog Miroslava Čangalovića, to ne znači da se Čangalović spustivši se sa vrhunca na koji se popeo približio mladoj umetnici, već je ona podržana retko povoljnom atmosferom na koncertu dala sve od sebe i sasvim se približila idealu delikatne interpretacije lieda. Blanka Danon ima glas malog volumena, ali izuzetno prijatne boje, ujednačen do maksimuma u svim registrima i veoma gibak. Naročito treba istaći njenu instrumentalnu preciznu intonaciju pri pevanju. Osim toga, njeno osećanje za stil je bezprekorno, a fraziranje otkriva muzički temperament predisporina pre svega za Mozarta, stare majstore, ali nas i na drugim područjima kamerno – vokalne lirike Blanka Danon može prijatno iznenaditi.“

Somborski primer za ugled – „Nin“ 01.10.1961. – Dušan Plavša

„... Izrazita koncertna pevačica, Blanka Danon pevala je rije starih majstora i solo pesme Bartoka i Slavenskog sa izuzetnom stilskom kulturom i subretskim šarmom...“

Veče kamerne muzike – „Politika“ 09.04.1962. B. E.

„... Blanka Danon sopran lirskog tembra, afirmisala se kao izraziti koncertni pevač izvanredne muzikalnosti i vrlo solidne postavljene tehnike. Njen progres karakterisali su naglašeni smisao za interpretaciju, fino oblikovanje muzičkih fraza i dinamičko nijansiranje u kome je osobito lijepo izražen piano. Kultura Blanke Danon odražavala se i u jasno manifestovanom osjećaju za stilske osobine muzike koju je izvodila...“

„Oslobođenje“ – 24.04.1962. – Zija Kučukalić

„... Stihove Artura Remboa, koji su inspirisali Bendjamina Brittna da napiše svoje rafinirane „Iluminacije“, interpretirala je Blanka Danon. Sa izrazitom pjevačkom kulturom, ona je u ovoj muzici otkrila njen neposredni i topli lirski sadržaj, a sigurnom tehnikom savladala je problematiku svog solističkog parta. Karakterističnu Britnovu melizmatiku izvodila je jasnim, ujednačenim tonovima, a posebno je bio fino oblikovan piano.“

Muzika našeg vremena – Koncert orkestra Radio Sarajeva

dirigent: Dragiša Savić – „Oslobođenje“ 1963. – Zija Kučukalić

„... Nastup mladih umjetnika uvijek privlači pažnju, a Blanka Danon-Kurpjel i Abid Kusturica je zaslužuju tim više, što su oni izrasli iz naše kulturne sredine i konačno stručno obrazovanje dobili na Sarajevskoj Muzičkoj akademiji... Britnove „Iluminacije“ Blanka Danon-Kurpjel pjevala je vrlo muzikalno, sa fino oblikovanom frazom i rafiniranim doživljavanjem Britnove suptilne melodike....“

Oni koji dolaze – Simfonijski orkestar RTV Sarajevo – „Oslobođenje“ – Zija Kučukalić

„... U izvođenju programa isticala se sopranistica Blanka Danon, koja je i u nastupima idućih dana pokazala da je vrsni izvođač suvremene komorne muzike....“

Opatija 18.-21.11.1964. – „Telegram“ – Nenad Turkalj

„... Solist ove večeri bila je Blanka Danon-Kurpjel iz Sarajeva. O njenom prvom nastupu pred mostarskom publikom možemo se veoma pohvalno izraziti. Umjetnica posjeduje lijep, toplo obojeni lirski sopran. Kao solist u Vivaldijevom ciklusu pjesama za glas i gudače, Blanka Danon-Kurpjel predstavila se glasovnim kvalitetima komornog karaktera ali sa finom stilskom kulturom, jasnoćom dikcije i savjesnom studijom tehničke problematike....“

Koncert Simfonijskog orkestra Mostar – dirigent: Julio Marić

„Sloboda“ 1975. – Zlata Eterović

„... Dušu ansambla čine muzikalni i rijetko kultivisani sopran Blanke Danon-Kurpjel i bogato iskustvo ovoga puta čembaliste Mladena Stahuljaka, kojima se pridružuje lijepi ton Dževada Šabanagića. U arijama za sopran, violinu i čembalo iz Bahovih kantata, Blanka Danon-Kurpjel je širokom skalom izražajnih mogućnosti i raspoloženja pokazala svoju zavidnu interpretacionu vrijednost....“

DANI MUZIKE U BUDVI – SV. STEFAN

Veče starih majstora – vrhunski izvođački nivo sarajevskih i makedonskih umjetnika

„Pobjeda“ 04. i 05.06.1976. – Manja Radulović

 

Biografiju priredila: van. prof. Vedrana Šimić

Odsjek za solo pjevanje

Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija