Javna predavanja dr. Harisa Đape i dr. Tina Sulejmanpašića

Javna predavanja dr. Harisa Đape i dr. Tina Sulejmanpašića
Datum događaja
03
Apr

U okviru programa “Prenos znanja, vještina i iskustava iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u Bosni i Hercegovini” Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (Sektor za iseljeništvo), predavanja na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA će držati dr. Haris Đapo (TARLA laboratorija, Ankara, Republika Turska) i dr. Tin Sulejmanpašić (Durham Univerzitet, Velika Britanija).

Dr. Haris Đapo će održati predavanja:

1) Primjena akceleratora u industriji i medicini, 03.04.2024 u 13:15h u Amfiteatru “Tri fizičara”

2) ​Fotonuklearne reakcije i njihova primjena, 04.04.2024. u 13:30h u Amfiteatru “Tri fizičara”

Dr. Tin Sulejmanpašić će održati predavanja:

1) Kvantna fizika mnoštva čestica – važan primjer, 04.04. u 10:15h u 404

2) Linearni harmonijski oscilator – ključni model u fizici, 05.04. u 11:15h u Amfiteatru “Tri fizičara”

Svi studenti i zainteresirani su dobrodošli!