Gostujuća predavanja na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta UNSA

Datum događaja
14
Nov

U okviru projekta Lingvistička i književna lutanja III. u utorak 14. novembra 2023. godine u 18 sati bit će održana gostujuća predavanja prof. dr. Marka Stabeja i prof. dr. Simone Kranjc sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Lingvistička i književna lutanja je projekat koji organizira lektorat za slovenski jezik u okviru Odsjeka za slavenske jezike i književnosti na UNSA-FF i Centra za slovenački kao drugi i strani jezik FF UL.

1