10. Dani prirodnih nauka/znanosti | Kvalitet voda u FBiH

Prirodno-matematički fakultet
Datum događaja
20
Okt

1                                 2

Univerzitet u Sarajevu           

 Prirodno-matematički fakultet

 

10.DANI PRIRODNIH NAUKA/ZNANOSTI

 

Naučno-popularna manifestacija pod nazivom:

KVALITET VODA U FBiH

Fotografija

 

20. 10. 2023.

Pokrovitelj: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

OBAVJEŠTENJE

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizuje desetu po redu naučno-popularnu manifestaciju obilježavanja DANA PRIRODNIH NAUKA/ZNANOSTI u FBiH. Manifestacija će se održati 20. 10. 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U obilježavanju ovog značajnog datuma pored Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu učestvuju i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Cilj manifestacije, koja je već postala tradicija na spomenutim fakultetima, je uključivanje studenata u istraživački rad kao nestandardan i kreativan instrument sticanja novih znanja.

Aktivnosti su planirane prema sljedećem rasporedu:

  1. 10-10:15h

Prijem učesnika

  1. 10:15-11:00 h

Pozdravni govor voditeljice manifestacije,  prof. dr. Mirze Nuhanović ispred PMF-a UNSA

Obraćanje dekana PMF-a UNSA, prof. dr. Nusreta Dreškovića

Obraćanje predsjednika Savjeta za nauku FBiH, prof. dr. Rešida Hafizovića

Obraćanje ispred Sektora za nauku i tehnologije FMON (Vahida Krekić, Stručni savjetnik za tehnologije, istraživanja, inovacijei međunarodnu naučno-tehnološku saradnju)

Obraćanje Dekana PMF-a UNTZ, prof. dr. Vedada Pašića

Obraćanje koordinatora projekta ispred FPMOZ-i  Sveučilište u  Mostaru, prof. dr. Stanislave Talić

Obraćanje koordinatora projekta ispred PMF-a UNTZ, prof. dr. Aldine Kesić

 

  1. 11:00-11:20h

Kratke video izjave studenata koji su učestvovali u prethodnim FMON manifestacijama

 

  1. 11:20- 13:30 h

Prezentacija radova i debata učesnika projekta

 

  1. 13:30-14 h

Prezentacija Fakulteta i obilazak laboratorija

 

  1. 14-15:30 h

Zakuska