Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

logo fakulteta
Adresa
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Email
fkn@fkn.unsa.ba

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovan je 1993. godine i realizira savremene studijske programe unutar matičnih naučnih oblasti – kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nudi kvalitetno i zdravo okruženje, stručan i iskusan akademski kadar, praksu na institutu „CriminalEast“, studentske aktivnosti kroz studentsku asocijaciju, sportske aktivnosti kroz Sportski klub FKKSS, učešće u ljetnim i zimskim školama koje se organiziraju, različite aktivnosti u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima.

Koncept studiranja:  4 + 1 + 3

Studijski programi prvog ciklusa studija:
Kriminalistika
Kriminologija
Sigurnosne studije

Studijski programi drugog ciklusa studija:
Kriminalistika
Kriminologija
Sigurnosne studije
Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru
Korporativna sigurnost i zaštita

Studijski programi trećeg ciklusa studija:
Kriminalistika
Kriminologija
Sigurnosne studije

 

 

Odgovorna osoba
Dekan prof. dr. Jasmin Ahić

43.856044, 18.398104