Propis

Odluka o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 25. sjednici održanoj 31. 05. 2016. godine donio Odluku o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-3902/16.