Workshop „Bridge2MineMod“ na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu

Workshop „Bridge2MineMod“ na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 22. 11. 2023. godine održan workshop u okviru međunarodnog projekta „Bridge2MineMod“, na kojem su učestvovali učesnici projekta – profesori i istraživači sa univerziteta iz Mosbaha, Minhena, Beograda i Sarajeva, te predstavnici organizacija BHMAC i DEMIRA. Cilj projekta je istražiti mogućnost smanjenja rizika od pokrenutih mina uslijed poplava, klizišta i drugih prirodnih mehanizama, primjenom fizičkog i numeričkog modeliranja. Susret u Sarajevu bio je prvi u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacije ciljeva projekta.