Viša asistentica Alma Ferović Fazlić učestvovala na međunarodnoj konferenciji RSL Awards u Londonu

Viša asistentica Alma Ferović Fazlić učestvovala na međunarodnoj konferenciji RSL Awards u Londonu

U sklopu praktičnih programskih aktivnosti aktuelnog umjetničko-istraživačkog projekta "Brechtovi songovi u muzičkoj edukaciji glumaca", Akademije scenskih umjetnosti (ASU) Univerziteta u Sarajevu viša asistentica i voditeljica projekta Alma Ferović Fazlić proteklih dana boravila je u Londonu, gdje je kao saradnica i međunarodna evaluatorica prisustvovala godišnjoj konferenciji londonske organizacije RSL Awards i pratećim edukacijama u oblasti muzički teatar. Tokom studijske posjete dogovorena je i saradnja sa vokalnom pedagoginjom Jane Streeton koja predaje na čuvenoj Royal Academy of Dramatic Art (RADA), koja će tokom godine posjetiti ASU i održati radionicu "Brechtove pjevačke tehnike i pjevanje u muzičkom teatru" za glumce. Jane Streeton je koautorica knjige "Singing on Stage", koja je uvrštena među sedam najboljih stručnih knjiga za visoko obrazovanje i pozorište od strane najprestižnijeg britanskog sedmičnog teatarskog magazina "The Stage". 
Naredna faza projekta podrazumijeva nove edukacije poput "Meisner tehnike u pjevanju" i "Estill Voice Modela", koje će se odvijati kroz serije radionica na teme gluma kroz pjevanje i tehnike disanja za govorni i pjevani ton glumaca te učešće voditeljice projekta na predstojećem World Voice Teachers EXPO 2024., na kojem će svoja istraživanja predstaviti šesnaest vokalnih pedagoga iz svijeta. Projekt završava izvedbom istraživačke teatarske predstave sa učešćem studenata ASU i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, ali i profesionalnim glumcima, koju će režirati istraživačica na projektu doc.dr. Tanja Miletić Oručević sa ASU. Kroz spoj praktičnih i naučnih teoretskih pristupa u muzičkoj edukaciji glumaca, projekt bi trebao da doprinese boljem razumijevanju simbioze muzičke i dramske umjetnosti u glumačkim izvedbama te utiče na dalji razvoj interdisciplinarne umjetničke prakse.
 

Viša asistentica Alma Ferović Fazlić učestvovala na međunarodnoj konferenciji RSL Awards u Londonu
Viša asistentica Alma Ferović Fazlić učestvovala na međunarodnoj konferenciji RSL Awards u Londonu