VII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje

VII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje

U periodu od 20-22. oktobra 2022. godine u hotelu Ibis Styles, Sarajevo održan je VII studentski kongresHRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE s međunarodnim učešćem.

Kongres zajednički organizira sedam fakulteta iz tri grupacije Univerziteta u Sarajevu (Veterinarski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet s klinikama, Fakultet zdravstvenih studija i Pedagoški fakultet), uz podršku prijatelja kongresa (Akademija scenskih umjetnosti, Muzička akademija i Univerzitetski teleinformatički centar UTIC). Pored studenata fakulteta – organizatora kongresa,  na kongresu su učestvovali i studenti sa drugih fakulteta iz BiH i inostranstva (Srbija, Hrvatska, Turska, Austrija). 

Svečanom otvaranju studentskog kongresa „Hrana-ishrana-zdravlje“, pored studenata i nastavnika članova organizacionog, naučnog i tehničkog odbora, prisustvovali su i Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dr. sc. Džemil Hajrić, predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH (dr. sc. Heimo Lassnig, dr. sc. Suvada Kovač, dr. sc. Aleksandar Nemet), savjetnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mr. sc. Husnija Kudić, dekani i prodekani fakulteta-organizatora kongresa, predstavnici sponzora i donatora i drugi uvaženi gosti. Plenarno predavanje održala je prof. dr. sc. Radoslava Savić Radovanović, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Na Kongresu je prezentiran 61 naučni i stručni rad, sistematiziran u pet kongresnih sekcija. U okviru VII HIZ kongresa održan je i okrugli sto na temu „Zbrinjavanje animalnog otpada“, uz učešće: dr. sc. Džemila Hajrića (Direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,), dr. sc. Heimoa Lassniga (Ured za veterinarstvo BiH), Indire Mulalić, DVM (šefice Odsjeka za veterinarsko javno zdravstvo, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Elme Hadžić Ramić (stručne savjetnice za upravljanje otpadom, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH), Draga Garić, DVM (Kantonalna veterinarska inspekcija, Kanton 10), Lejle Čaušević (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK), Muamera Mandra (direktor proizvodnje Perutnina Ptuj BiH), te nastavnika i studenata UNSA. Učesnici su imali priliku upoznati se s aktuelnim projektima podrške, zahtjevima EU i praktičnim aspektima implementacije EU legislative u domenu zbrinjavanja nus-produkata animalnog porijekla u našoj zemlji. 

Ovaj već tradicionalni kongres značajno je popraćen na društvenim mrežama (https://www.facebook.com/hiz2018/?locale=hr_HR, https://www.instagram.com/hiz.official) i medijima (https://federalna.ba/vii-studentski-kongres-hrana-ishrana-zdravlje-2022-qh2b5).

Kongres je finansijski podržan od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te kompanija: Bosnalijek d.o.o., Abela Pharm, Salveo, Medimpex, Perutnina Ptuj BH, Mesna industrije Semić, Mesna industrija Rakitno d.o.o., Menprom d.o.o., Madi, Sami promet i Veterinarska stanica Perica.

Promociju naučnoistraživačke i društvene djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, kao i akademske suradnje s drugim univerzitetima iz BiH i inostranstva nastavljamo kroz VIII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje koji će biti održan u novembru 2023. godine.

 

Prof. dr Jasmina Đeđibegović,

Predsjednica Organizacionog odbora VII Studentskog kongresa Hrana-Ishrana-Zdravlje

VII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje
VII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje
VII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje