Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha

Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha

IVSA (International Veterinary Students’ Association – Međunarodna asocijacija studenata veterine) je najveće udruženje studenata veterine na svijetu sa više od 38.000 članova. Bosna i Hercegovina je obnovila članstvo u IVSA u februaru 2022. godine naporima studenata Armana Hodžića, Kristijana Karamatića i Maida Junuzovića. Iste godine je Bosna i Hercegovina postala punopravni član IVSA tako što je studentica Soraja Kučlar Muftić predstavljala Bosnu i Hercegovinu na 71. globalnom IVSA kongresu u Brazilu.

Misija IVSA Bosne i Hercegovine fokusira se na promociju saradnje među studentima veterinarske medicine iz Bosne i Hercegovine s kolegama širom svijeta kroz različite aktivnosti, uključujući kongrese, simpozije, razmjene i projekte.

Prvi kontakt s kolegama iz Ciriha uspostavljen je u aprilu 2023. godine, kada su izrazili interes za organizaciju razmjene s našim studentima. Razmjena je dogovorena i provedena u oktobru, a tokom tog perioda su naši članovi i članovi IVSA Ciriha uspješno razmijenili svoja iskustva i znanje.

Tokom boravka u Cirihu, naši članovi su imali priliku posjetiti mnoge znamenitosti širom Švicarske i učiti o praksama u veterinarskom sektoru u Švicarskoj. Pored toga, učestvovali su u raznim radionicama, obilasku fakulteta i klinika te su prisustvovali predavanjima od strane uglednih profesora i stručnjaka.

Švicarske studentice su tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini imale priliku da učestvuju u hirurškoj radionici u organizaciji osoblja s Klinike za hirurgiju, anesteziju i reanimaciju, da upoznaju bogatu historiju i kulturu Sarajeva, Mostara i Visokog, ali i da nauče o nemilim događajima iz prošlosti u Memorijalnom centru u Srebrenici. Kolegice su sa sobom ponijele lijepe uspomene i ostale zadivljene našim Fakultetom, tačnije odnosom nastavnog osoblja i studenata i načinom na koji, sa skromnim resursima koje Fakultet ima na raspolaganju, uspješno svojim studentima prenosi znanje i praktične vještine.

Uspješna bilateralna razmjena je svijetli primjer uspješne međunarodne saradnje i razmjene znanja između naših studenata i kolega širom svijeta.

Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha
Uspješna razmjena između studenata Veterinarskog fakulteta UNSA i studenata iz Ciriha