Univerzitet u Sarajevu predstavlja: 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

Univerzitet u Sarajevu predstavlja: 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

Univerzitet u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija, Gazi Husrev-begova biblioteka i Zemaljski muzej BiH najavljuju 13. izdanje Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, koji će se održati od 7. do 10. decembra 2022. godine.

Simpozij „Muzika u društvu“ najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine. Načelna tema Simpozija „Muzika u društvu“, označava njegovo usmjerenje ka višedimenzionalnom, diversificiranom i transdisciplinarnom diskursu savremene nauke o muzici, kako u bosanskohercegovačkim, tako i u internacionalnim okvirima. Stoga će i ova četverodnevna konferencija okupiti 87 stručnjaka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, muzičke pedagogije i srodnih naučnih i umjetničkih disciplina iz 17 zemalja.

Dio programskih aktivnosti Simpozija bit će upriličene u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak, 8. decembra 2022. godine. U 15:00 sati će biti upriličeno plenarno predavanje Amre Bosnić, vanredne profesorice na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji, na temu „Simfonizam u Bosni i Hercegovini između socijalističkog svjetonazora i subjektivnog pogleda na svijet”.

Univerzitet u Sarajevu ugostit će i dvije konferencijske radne sjednice. U sklopu sesije „Savremena pitanja muzičke edukacije“ svoja istraživanja će predstaviti Nerma Hodžić-Mulabegović, Senad Kazić, Katarina Zadnik, Valida Akšamija-Tvrtković, Nermin Ploskić, Snježana Dobrota i Marija Matoković, a u ulozi moderatorice naći će se Merima Čaušević. Pod okriljem sjednice posvećene muzici u Sarajevu pod opsadom (1992-1995), koju će moderirati Sarina Bakić, svoja istraživanja će predstaviti Amila Ramović, Petra Hamer i Aida Adžović.

Ovogodišnje izdanje Simpozija proteći će u slavljeničkoj atmosferi, u znaku obilježavanja 25 godina od osnivanja Muzikološkog društva. Ovim će povodom od 18:30 sati biti priređena i svečana sjednica na kojoj će biti obilježeno 25 godina rada Muzikološkog društva koje se u proteklom periodu pozicioniralo kao jedan od temeljnih i najrelevantnijih nosilaca nauke o muzici u Bosni i Hercegovini. Osnivači Društva, sadašnji članovi, te aktuelno rukovodstvo retrospektivno će sagledati dosadašnja dostignuća i doprinos, ali i razmotriti buduće perspektive u skladu sa savremenim naučnim i društvenim tokovima.

O značaju ovog jubileja govorit će Mirza Dautbašić (prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu), Tamara Karača Beljak (prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, potpredsjednica Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva), Amila Ramović (predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije), Ališer Sijarić (redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije), Senad Kazić (redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, predsjednik Skupštine Muzikološkog društva, predsjednik Muzikološkog društva, osnivač Muzikološkog društva), Fatima Hadžić (vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Muzičke akademije, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, predsjednica Muzikološkog društva), Branka Vidović (muzička teoretičarka i pedagoginja, osnivačica Muzikološkog društva), Maja Baralić-Materne (etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa na BH Radio 1, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva).

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija 13. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” realiziraju u saradnji sa Gazi-Husrev-begovom bibliotekom i Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti te Fondacije za izdavaštvo.

Sve aktivnosti planirane pod okriljem 13. Međunarodnog simpozija "Muzika u društvu" otvorene su za javnost, a konferencijske sjednice moći će se pratiti i online na YouTube kanalu MD FBiH, te putem Zoom platforme (Topic: 13th Musicological Symposium "Music in Society"; link:  https://us02web.zoom.us/j/86474879374. Zbornik sažetaka 13. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” dostupan je za računare, telefone i tablete na sljedećem linku na web stranicama Muzikološkog društva FBiH i Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije.

Univerzitet u Sarajevu predstavlja: 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“
Univerzitet u Sarajevu predstavlja: 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“
Univerzitet u Sarajevu predstavlja: 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“