Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet domaćin 27. foruma mladih pravnih historičara

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet domaćin 27. foruma mladih pravnih historičara

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, u periodu od 21. do 23. septembra 2023. godine, održava se XXVIIth Annual Forum of Young Legal Historians. Tema ovogodišnje konferencije je “Meeting of Legal Cultures”. Susret pravnih kultura Orijenta i Okcidenta predstavlja ključni aspekt pravne historije, oblikuje razvoj prava i promovira povezaniji i pravedniji pravni sistem.

Na skupu će učestvovati 52 stručnjaka iz različitih država – Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Češke Republike, Grčke, Hrvatske, Italije, Japana, Kine, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Velike Britanije. Govorit će se o sljedećim temama: susreti pravnih kultura, religijsko pravo, rimsko pravo i moderni pravni sistemi. Knjiga sažetaka dostupna je na:https://www.pfsa.unsa.ba/pf/biblioteka/e-izdavastvo/

Dodatak