Učešće van. prof. Arme Tanović Branković i v. ass. Tine Kalinić na World Women Conference VI u Ankari

Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu: Vanredna profesorica Arma Tanović Branković i viša asistentica Tina Kalinić učestvovale su u World Women Conference VI (Svjetskoj ženskoj konferenciji) u Ankari.

Profesorica Branković prezentirala je rad "Dramska i glumačka radnja na primjeru ženskih likova u drama A.P Čehova" a asistentica Kalinić rad "Brisanje muškog pogleda u bosanskohercegovačkom ratnom filmu".