Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)

Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)

Kompozicija “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić,  doživjela je svoju svjetsku premijeru u Alte Feuerwache Köln (Njemačka) kao završno djelo konceptualnog koncerta “Frei Frei” renomiranog ansambla Handwerk.

Repertoar je sačinjen od kompozicija koje dominantno istražuju načine oblikovanja zvuka akustičkih instrumenata uz minimalne intervencije elektronike (kompozitori Max Murray, Martin Schüttler, Clara Iannotta, Luigi Nono), izvedenih od strane ansambla Handwerk. Između svake kompozicije švicarski umjetnik Joke Lanz izveo je improvizirane “muzičke komentare” na prethodni i sljedeći muzički materijal, koristeći gramofone i živu elektroniku, kombinujući estetiku procesora zvuka, geste sviranja na gramofonima te sintezu materijala iz umjetničke i popularne muzike.

Kompozicija “The Counting Machine: One, Two, Free”, imala je funkciju povezivanja dva različita prethodno prikazana narativa (istraživanja zvuka te istraživanja hibridnih oblika materijala) a ujedno i predstavljanja novih smjernica uspostave forme, korištenja i funkcije različitih medija u muzici za akustičke instrumente te formiranja komentara na trenutnu globalnu krizu koja se manifestira i na evropskoj sceni umjetničke muzike i šire.

Poručena 2021. godine, od strane ansambla Handwerk i Grada Köln (odjel za kulturu), ova kompozicija je trebala prikazati novi koncept savremene umjetničke muzike, počevši od sastava ansambla (kroz inkorporiranje predmeta iz svakodnevne upotrebe u instrumentarij te vokalnih dionica svih članova seksteta), tako i kroz pokušaj uspostavljanja novog/inovativnog muzičkog narativa.

Kompozicija je rezultat stručnog istraživanja Hadžajlić, iz različitih muzičkih oblasti te istraživanja problema opozitnih muzičkih industrija (umjetničke i popularne muzike), u vrijeme globalne krize koja traje od početka 2020. godine.

Finalni dio kompozicije bila je “kadenca” (govor) violončeliste Niklasa Seidla koji je također napisala Hadžajlić, a pripremljen je uz asistenciju profesionalnog glumca. S obzirom na intenzitet nastupa, kraj govora je postao interaktivan – neplanirano, publika je uspostavila verbalnu komunikaciju sa izvođačem, pretpostavljajući njegove sljedeće riječi. Koncert “Frei Frei” ponudio je publici spektar različitih kompozicija svojstvenih aktuelnim praksama umjetničke muzike ali i prostor kritičkog mišljenja u kontekstu preispitivanja budućih praksi iz oblasti kompozicije, izvođaštva i improvizacije.

Povratak koncertnih događaja u koncertne sale, iz virtualnih muzičkih prostora, zbog nužnosti posebno populariziranih u vrijeme globalne izolacije uzrokovane COVID-19, rezultirao je gubitkom interesa većeg broja publike za prakse savremene umjetničke muzike u realnom vremenu na globalnom nivou, a istovremeno, porast interesovanja za multimedijalne prakse koje se sve više približavaju popularnoj kulturi a utemeljene su u svojstvima i mogućnostima novih tehnologija. Cilj koncerta “Frei Frei” bio je pronalaženje i priprema repertoara koji bi publici ponudio događaj koji je u skladu sa aktuelnim praksama a istovremeno donosi nove ideje i sadržaj, utemeljen na upotrebi klasičnih muzičkih instrumenata.

Reakcija publike na koncert kao i predstavnika odjela za kulturu grada Köln, ansamblu Handwerk, njegovom menadžmentu i prisutnim kompozitorima, pokazala je da scena umjetničke muzike zaista traži uspostavljanje novog narativa, utemeljenog na primarno ljudskom iskustvu i ekspresiji (u odnosu na popularizaciju tehnologije), novom pristupu klasičnom instrumentariju i potrazi za umjetničkom istinom u vrijeme krize civilizacije na globalnom nivou.

Koncert je podržan od strane: Ministry for Culture and Science Nordrhein-Westfalen, Kunststiftung NRW, Kulturamt of the City of Cologne, Musikfonds e.V. - Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, ProHelvetia Schweizer Kulturstiftung.

 

Program koncerta:

hw22c_#4 FREI & FREI – hand werk (ensemble-handwerk.eu)

Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)
Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)
Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)
Svjetska premijera kompozicije “The Counting Machine: One, Two, Free” kompozitorice Hanan Hadžajlić u Kölnu (Njemačka)