Svečano otvorena izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti

Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

U okviru obilježavanja 68. godišnjice Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 14. decembra 2017. godine na Akademiji likovnih umjetnosti svečano je otvorena izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Pozdravnim obraćanjima izložbu su otvorili prof. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, prof. mr. Marina Finci, dekanesa Akademije likovnih umjetnosti, i Elvira Ćosić, studentica Akademije likovnih umjetnosti.

Uz riječi dobrodošlice prorektor prof. Zijad Mehić je istakao da je okupljanjem svih triju akademija Univerziteta u Sarajevu na jednom događaju bila želja pokazati bitnost Grupacije umjetnosti, te kako akademskoj tako i široj javnosti predstaviti neponovljivost umjetničkog doživljaja mladih ljudi čije vrijeme zasigurno tek dolazi. „Moralna obaveza svih nas jeste da kulturu i umjetnost, i pored svih problema i nedaća sa kojima se susrećemo, zadržimo na zavidnom nivou. Sve druge alternative bi značile veliki korak unazad, jer upravo je umjetnost ta koja nas čini otvorenijim prema svijetu izvodeći nas iz okvira vlastitih predrasuda“, naveo je prorektor Mehić.

Dekanesa Akademije likovnih umjetnosti prof. mr. Marina Finci je izrazila zadovoljstvo što je saradnja sa drugim fakultetima, a posebno sa umjetničkim akademijama, svakim danom sve bolja, te izrazila nadu da će i u budućnosti uspješno sarađivati, da će kontakti među institucijama rezultirati novim projektima, uspostavom novih zajedničkih djelovanja i umjetničkih nastupa te razmjenom studenata i nastavnika. „Naši planovi i želje su inoviranje i obogaćivanje dosadašnjeg rada, usavršavanje i otvaranje novih mogućnosti, dinamiziranje programa te njihova modernizacija i prilagođavanje novim tehnologijama i medijima“, istakla je dekanesa Finci.

Prisutnima se obratila i studentica Akademije likovnih umjetnosti Elvira Ćosić, dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu i najbolja studentica Akademije likovnih umjetnosti u akademskoj 2016/2017. godini. U svom obraćanju istakla je privilegiju i značenje riječi biti počastvovana studirati i okončati studij na Akademiji likovnih umjetnosti najboljim uspjesima. „Želim istaknuti značaj edukacije na Akademiji likovnih umjetnosti gdje, kao ni na jednoj drugoj ustanovi u inostranstvu, mi studenti dobijamo širinu i znanje, gdje nismo ograničeni na jednu posebnu oblast i poseban segment jedne vrste studija, već bivamo edukovani osnovnim temeljima znanja i razumijevanja procesa nastajanja određenog rada, tako da pri završetku studija imamo otvorena sva moguća vrata za usavršavanja i profesionalno opredjeljenje.“

Na izložbi su predstavljeni radovi 23 autora – reprezentativna studenta iz svojih klasa. Radove na izložbi predstavili su: Husein Miraščić, Ermin Alić, Dino Hadžiavdić, Samra Kalajdžić, Semina Muminović, Azra Fazlić, Ana Dobrilović, Mirza Rahmanović, Marija Kapa, Irena Cerić, Denis Haračić, Admir Šurković, Hana Dujmović, Amina Šečić, Irdin Ibrahimović, Haris Gusinjac, Adnan Šopović, Lamija Basara, Ana Matić, Imelda Ramović, Ajša Beširević, Stela Dujmušić i Nahla Nukić, kojima su prilikom svečanosti uručeni certifikati za učešće na manifestaciji. 
Program otvaranja izložbe upotpunili su i studenti drugih dviju akademija – Akademije scenskih umjetnosti i Muzičke akademije, kojima je prorektor prof. Zijad Mehić također uručio certifikate za učešće u programu svečanog otvaranja izložbe. 
Djelo Jazz plesni duo izveli su studenti Akademije scenskih umjetnosti Tarik Džinić i Faris Pinjo pod mentorstvom doc. Emira Fejzića, a djelo Carlosa Gardela „Por una cabeza“ izveo je ansambl Muzičke akademije u sastavu: Ajla Ahmetović, violina, Iva Pezotić, violina, Selma Vlajčić, viola, Anela Pašanbegović, violončelo, pod rukovodstvom prof. dr. Belme Alić.
 

Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu