Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA

Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA

U četvrtak, 30. novembra 2023. godine u hotelu Hills, održana je svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u povodu obilježavanja 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA.

Svečanu sjednicu Vijeća otvorio je prof. dr. Fahir Bečić, dekan Farmaceutskog fakulteta UNSA istakavši da 49 godina rada i razvoja Farmaceutskog fakulteta Univerziteta govore o njegovom značaju i statusu. „U prethodnih nekoliko godina, Farmaceutski fakulteta je prošao kroz turbulentan period, ali zahvaljujući rektoru Univerziteta u Sarajevu, profesorima Farmaceutskog fakuleta i Vladi Kantona Sarajevo, Farmaceutski fakultet je danas mnogo snažniji, sa većim brojem asistenata, viših asistenata, doktoranata, sa mnogo više naučnih postignuća i mogućnosti za dalji razvoj. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu će i dalje biti na putu prosperiteta, na kome se stvaraju najveće vrijednosti, obrazuju se mladi ljudi, njeguje i razvija naučna misao“, naglasio je dekan Bečić.

Čestitke povodom 49. godišnjice uspješnog rada Farmaceutskog fakulteta Unvierzietta u Sarajevu prisutnima je uputio rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, naglasivši doprinos Farmaceutskog fakulteta razvoju sistema zdravstvene zaštite i unapređenju zdravlja stanovništva.

Svečana sjednica je završena dodjelom zahvalnica i pohvala institucijama i pojedincima, koji su svojim radom doprinijeli napretku, promociji i radu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Program svečanosti upotpunjen je muzičkim izvedbama kvarteta studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koji je izveo akademsku himnu „Gaudeamus“ i kao i kompoziciju „Por una Cabeza“.

Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA
Svečana sjednica Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu | 49. godišnjica Farmaceutskog fakulteta UNSA