Samostalni diplomski ispit studentica Sare Seksan i Elme Fetić – predstava “Moj muž”

Samostalni diplomski ispit studentica Sare Seksan i Elme Fetić – predstava “Moj muž”

Samostalni diplomski ispit studentica Sare Seksan i Elme Fetić – predstava “Moj muž” po tekstu Rumene Bužarovske, održat će se 07.02.2024. godine u 20.00 sati na Otvorenoj sceni "Obala" Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

 

Igraju:

Sara Seksan
Elma Fetić

 

Mentori:

red. prof. Ermin Bravo
van. prof. Džana Pinjo – Haračić

 

Tehnika:

Ramiz Uzunović
Amer Šerhatlić
Alen Kaikčija