Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije Ajle Smajlović, MA

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Obavijest

U petak 15. septembra. 2017. godine sa početkom u 14.00 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Smajlović, MA studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom: 

„Kompleksna molekularno-genetička analiza modulirajućih efekata dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata na modelu inflamatorne dermatoze pacova“

Komisija u sastavu:

dr. Milka Maksimović,
doktor hemijskih nauka,

redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
uža naučna oblast: „Organska hemija“, „Biohemija“ i „Hemija za nematične studije“, predsjednica,

dr. Lejla Pojskić,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 
i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 
uža naučna oblast: „Biotehnologija“, mentor, 

dr. Sanin Haverić,
doktor bioloških nauka,

docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 
i viši naučni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 
uža naučna oblast: „Genetika“, član.