Prezentacija naučnog projekta "Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima"

Orijentalni institut

Prezentacija naučnog projekta Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima, kojeg je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u okviru programa finansiranja/sufinansiranja naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu će se održati u ponedjeljak 27. novembra o.g. u  9.30 h u sali Orijentalnog instituta, Zmaja od Bosne 8b. Voditelj projekta je dr. Sabaheta Gačanin, a saradnici na projektu su Amer Maslo M.A. i Lamija Ljuša M.A.