Predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA sudjelovali na 23. godišnjoj konferenciji Evropskog kriminološkog udruženja (EuroCrim2023)

Predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA sudjelovali na 23. godišnjoj konferenciji Evropskog kriminološkog udruženja (EuroCrim2023)

Predstavnici Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije doc. dr. Sandra Kobajica Mišanović i dr. sc. Mirza Buljubašić sudjelovali su na prestižnom događaju 23. godišnjoj konferenciji Evropskog kriminološkog udruženja (EuroCrim2023) – Renesansa evropske kriminologije. Ovaj događaj je okupio više od dvije hiljade stručnjaka iz područja kriminologije iz cijelog svijeta.

Doc. dr. Kobajica Mišanović i dr. sc. Buljubašić su iznimno doprinijeli razmjeni znanja i iskustava na EuroCrim2023, predstavljajući našu instituciju s ponosom i stručnošću. Čestitamo im na uspješnom sudjelovanju i radujemo se daljem razvoju kriminologije na Univerzitetu u Sarajevu, kao i u Bosni i Hercegovini.

Više detalja o njihovom sudjelovanju i istraživačkim interesima možete pronaći na web stranici konferencije (https://eurocrim2023.com/), te na stranici Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA sudjelovali na 23. godišnjoj konferenciji Evropskog kriminološkog udruženja (EuroCrim2023)
Predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA sudjelovali na 23. godišnjoj konferenciji Evropskog kriminološkog udruženja (EuroCrim2023)