Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe

Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe

Koordinator projekta: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vrijednost projekta: 3,37 miliona eura

 

Predstavljanje Horizon Europe projekta pod nazivom "STone monument Ensambles and the Climate Change Impact“ - STECCI upriličeno je u petak, 22. septembra 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

Predstavnica Evropske komisije Melpomeni Vyzika (Project Adviser, REA)  predstavila je mogućnosti apliciranja na Horizon Europe projekte; šef UNESCO ureda u Sarajevu Siniša Šešum je govorio o stećcima kao svjetskoj baštini, nakon čega je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA prof. dr. Nusret Drešković prezentirao projekat „STone monument Ensambles and the Climate Change Impact“ – STECCI kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet.

 

Univerzitet u Sarajevu, odnosno UNSA – Prirodno-matematički fakultet je uspješnom aplikacijom i dobivanjem jednog od projekata iz programa Horizon Europe postigao izniman međunarodni uspjeh i time ponovo dokazao svoj postojeći visoki međunarodni naučni rejting. Postignuti uspjeh ima i dodatnu vrijednost ako se u obzir uzme činjenica da je po prvi put u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Sarajevu koordinatorska institucija istraživačkog projekta u okviru Horizon Europe programa.

 

Aplikacija je visoko ocijenjena kako sa aspekata aktualnosti tematike, tako i sa aspekata izvrsnosti i aplikabilnosti. Osim multidisciplinarnog tima Prirodno-matematičkog fakulteta u pripremi i realizaciji Projekta učestvuju i istraživači sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta, te Akademije likovnih umjetnosti.

 

U pripremi i sadržajnom struktuiranju aplikacije učestvovali su i dali svoj puni doprinos istraživači - predstavnici ukupno 6 međunarodnih univerziteta, te dvije državne institucije i jednog instituta iz ukupno 8 evropskih zemalja.   

 

SAŽETI PODACI PROJEKTA

 • Naziv projekta:STone monument Ensambles and the Climate Change Impact
 • Akronim Projekta: STECCI
 • Broj Projekta: 101094822
 • Poziv projekta: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01
 • Vrsta projekta: HORIZON istraživanja i inovacije
 • Budžet Projekta: 3,37 mil Eura
 • Period realizacije: 2023-2027 (01.09.2023. – 31.08.2027.)
 • Institucije koje učestvuju u Projektu:
  • Univerzitet u Sarajevu, BiH
  • Heritage Malta, Malta
  • Univerzitet Donja Gorica Podgorica, Crna Gora
  • Universitaet fur angewandte Kunst Wien, Austrija
  • Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Njemačka
  • Zentrum für soziale Innovation GmbH Wien, Austrija
  • Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Hrvatska
  • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
  • Institut Mines-Telecom, Francuska
 • Status UNSA u Projektu: Koordinatorska institucija
 • Koordinator Projekta:Nusret Drešković (UNSA)
 • Projektni menadžer:Saida Ibragić (UNSA)
 • Web stranica projekta: https://steccihorizoneu.com/

 

OPIS PROJEKTA

 

STECCI je multidisciplinarni projekat koji objedinjuje stručna znanja i vještine iz oblasti konzervacije, nauke o očuvanju kulturnog nasljeđa, klimatologije i drugih prirodnih, ali i društvenih i humanističkih nauka, te kreativnih industrija kako bi se riješili izazovi utjecaja klimatske promjene na kulturnu baštinu.

 

Pojava i intenziviranje klimatskih promjena tokom posljednjih pola stoljeća inicirale su brojna i vrlo različita naučna istraživanja negativnih utjecaja posljedičnih prirodnih nepogoda (kao što su dugotrajne suše praćene iznimno visokim temperaturama zraka, snažnim padavinske nepogode i sa njima povezane intenzivne poplave, šumski požari, erozija zemljišta i sl.) na različite segmente ljudskog života i stvaralaštva. Jedna od oblasti koja je direktno povezana sa pomenutim negativnim utjecajima klimatskih promjena je kameno sakralno kulturno naslijeđe. U skladu sa definiranom metodologijom, holistički istraživački pristup će, kroz uključivanje naučnika različitih istraživačkih profila, konzervatora, građana, predstavnika kreativnih industrija i donosioca odluka, rezultirat razvojem novih, održivih strategija dugoročnog očuvanja kamenog sakralnog kulturnog nasljeđa. Po prvi put, budućnost stećaka – vrlo senzibilnog fenomena uvrštenog na UNESCO-vu listu svjetske baštine, i sličnih kamenih spomeničkih struktura će biti procijenjena prema dva klimatska scenarija visoke rezolucije u tri perioda: 2021-2040, 2041-2060 i 2081-2100. In situ procjenu stanja, podržanu sveobuhvatnim naučnim analizama, pratit će sanacijska konzervacija na odabranim lokacijama kako bi se razvila najbolja praksa i izradile učinkovite smjernice za praćenje i očuvanje zajedno sa ekonomskim analizama i klimatskim scenarijima. Takav rezultat će naglasiti potrebu za pravovremenim i odgovarajućim intervencijama i olakšati proces donošenja odluka nadležnim institucijama. Istražit će se i metodologije digitalizacije. Osnovne i vrhunske tehnike će se međusobno upoređivati kako bi se pojednostavilo i pojačalo digitalno snimanje kulturnog naslijeđa u Evropi. Nadalje, projekt ima za cilj da potencijal nekropola pretvori u nove mogućnosti i resurse za društveno-ekonomski i kreativni razvoj poduzetništva lokalnih zajednica. Rad na valorizaciji kulturnog nasljeđa i društvenih laboratorija (eng. social hubs) sa serijom događaja vezanih za sudjelovanje javnosti u prikupljanju naučnih podataka (eng. citizen science), prikupljanju priča i legendi o stećcima, te drugim aktivnostima prethodit će razvoju strategija održivog kulturnog turizma koje se mogu implementirati širom Evrope. Umjetnost, alati kreativnih industrija i kulturne vrijednosti će se tako koristiti kao moćni motori regeneracije, ekonomskog rasta i održive zaštite kulturnog nasljeđa u vremenima brzih klimatskih promjena.

 

U skladu sa istaknutim, osnovni cilj projekta STECCI je kreirati inovativne i održive strategije iz oblasti zaštite sakralnog kulturno-historijskog naslijeđa (iz grupe kamenih struktura) od uticaja klimatskih promjena i posljedičnih prirodnih nepogoda, zagađenja okoliša i antropogenih prijetnji.

 

Projekat STECCI će koristiti najsavremeniju istraživačku opremu, digitalne tehnologije, najnovije pristupe u društvenim naukama i izvrsnost konzervatorske prakse kako bi postigao postavljene ciljeve na osnovu demo slučajeva, koji će biti primjenjivi i izvan Evrope.

 

Projekat će također dodatno generirati bolju saradnju nekoliko zemalja regiona te će na taj način utjecati na smanjenje radikalizma na Zapadnom Balkanu.

 

           

Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe
Predstavljen projekat STECCI - STone monument Ensambles and the Climate Change Impact iz programa Horizon Europe