Predavanje na temu prevencije seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Predavanje na temu prevencije seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta

U prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Akademije scenskih umjetnosti u petak 02. 12. 2022. godine organizirano je predavanje za studente i studentice I godine studija svih studijskih programa I ciklusa studija na Akademiji scenskih umjetnosti UNSA na temu prevencije seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Predavanja su održali Darko Pandurević i Amina Dizdar, koordinator i koordinatorica programa u Sarajevskom otvorenom centru i tom prilikom su upoznali studente i studentice sa osnovnim pojmovima i definicijama ovih oblika uznemiravanja, te su objasnili na koje načine je moguće reagovati i kome se obratiti u ovim slučajevima.

Inače, Akademija scenskih umjetnosti već treću godinu organizira ovakva predavanja za studente i nastavnike.

Predavanje na temu prevencije seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta
Predavanje na temu prevencije seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta