Posjeta menadžmenta Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Posjeta menadžmenta Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 2019. godine proslavio 100. obljetnicu rada, kao najstariji veterinarski fakultet u regionu, dok je Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, proistekao iz zagrebačkog fakulteta, iste godine slavio 70. godišnjicu. Bliska povezanost dva fakulteta traje do danas te je u cilju jačanja tradicijskih veza organizirana posjeta Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u periodu od 13. do 15. jula 2021. godine. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavljao je dekan prof. dr. Muhamed Smajlović u pratnji prodekana. Domaćini posjete i radnih razgovora bio je dekan prof. dr. Nenad Turk sa svojim prodekanima.

Teme bilateralnih razgovora uključivale su nastavak i produbljivanje saradnje u nastavnom, naučno-istraživačkom i stručnom radu, a dogovorena je i uzvratna posjeta u skorijem periodu. Domaćini su predstavili svoju instituciju s obzirom na specifičnosti razvojnih i organizacijskih okolnosti djelovanja fakulteta u Republici Hrvatskoj i širem EU prostoru. Istaknuta tema bila je i nedavno završena akreditacijska vizitacija Fakulteta u Zagrebu od strane ekspertnog tima EAEVE-a. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je predstavio svoje aktivnosti i postignuća u pandemijskim okolnostima, kao i stratešku orijentaciju razvoja i jačanja internacionalizacije, pogotovo sa bliskim veterinarskim visokoškolskim institucijama regiona.