Online open day za međunarodne master programe na Ekonomskom fakultetu UNSA

Online open day za međunarodne master programe na Ekonomskom fakultetu UNSA

Poštovane kandidatkinje i kandidati,

organizujemo za vas online open day za dva master programa koji se izvode u akademskoj 2023/24. godini:

  • Master program dvojne diplome u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani:
          - Ekonomski fakultet u Sarajevu: diploma studija poslovnog upravljanj / Master of Business Administration MBA, smjer Bankarstvo i finansijski menadžment/Računovodstvo
          - Ekonomski fakultet u Ljubljani: diploma studija Poslovanje i organizacija / Business and Organisation:

25. septembar (ponedjeljak) u 17 sati

 

  • Master program u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH – Menadžment i informacioni sistemi:

26. septembar (utorak) u 17 sati


Oba programa su svojim sadržajem i konceptom kreirana kako za zaposlene osobe, tako i za one koji su tek završili prvi ciklus studija i žele dobiti specijalizirana znanja i oblasti bankarstva ili MITa. Predavanja i ispiti su organizovani modularno, radnim danima od 17 sati i/ili vikendom.

Učešće na online open day-u je otvoreno za sve zaintetrsovane ali uz prethodnu prijavu na e-mail: pr@efsa.unsa.ba sa naglaskom za koji program se prijavljujete. Svi prijavljeni kandidati dobit će pristupni link na svoje e-mail adrese.

Vidimo se!

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet