Održana prezentacija naučnog projekta "Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima"

Održana prezentacija naučnog projekta "Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima"

Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održana je prezentacija naučnog projekta Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima, kojeg je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u okviru programa finansiranja/sufinansiranja naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Projekat su tom prilikom predstavili voditeljica projekta dr. Sabaheta Gačanin, te saradnici na projektu Amer Maslo M.A. i Lamija Ljuša M.A.