Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”

Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”

U organizaciji Udruženja za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku ARTES u subotu 8.6.2024. godine u hotelu ibis Styles u Sarajevu je održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”. Konferenciju su podržali Univerzitet u Sarajevu, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo,  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke te brojni sponzori i donatori. Konferencija je prvenstveno bila namijenjena  predstavnicima akademske zajednice, studentima, organizacijama civilnoga društva te drugim akterima čije je djelovanje ili interes usmjeren prema postizanju održivog razvoja i izazovima koji se nalaze pred čovječanstvom. 

Mnoga rješenja za klimu, zdravstvena pitanja, sigurnost hrane i vode, temelje se na biološkoj raznolikosti. Ljudske aktivnosti su te koje uništavaju prirodu i vode ka istrebljenju biljnih i životinjskih vrsta.

Svoje učešće uzeli su eminentni profesori sa Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta iz Zagreba, Sveučilišta iz Mostara, Univerziteta u Pensilvaniji u SAD i Veterinarskog centra iz Meksika.

Na konferenciji su održanja sljedeća predavanja:

-          LIFE LYNX PROJEKT – SPRJEČAVANJE IZUMIRANJA DINARSKE POPULACIJE RISA, izv. prof. dr. sc. Magda SINDIČIĆ dr. vet. med. / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

-          KOEGZISTENCIJA MEDVJEDA I LJUDI NA PODRUČJU OPŠTINE TRNOVO (FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA), Prof. dr. Mersudin Avdibegović / Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet;

-          STANJE POPULACIJE LIVANJSKOG DIVLJEG KONJA, Doc.dr.sc. Vinko BATINIĆ / Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru;

-          STANJE I ISTRAŽIVANJE MORSKIH SISAVACA U HRVATSKOM DIJELU JADRANSKOG MORA, izv. prof. dr. sc. Tomislav GOMERČIĆ dr. vet. med. / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

-          PREPOZNAVANJE I PROCJENA STRESA U GMAZOVA, izv. prof. dr. sc. Ana Shek VUGROVEČKI dr. vet. med. / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

-          ALTERNATIVNI ANESTEZIOLOŠKI PRISTUP CRVENOUHIM KORNJAČAMA (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS), Ismar LUTVIKADIĆ, DVM, MSc Spec, PhD / Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet;

-          PREANESTEZIJSKA PRIPREMA I ANESTEZIJA KOD GUŠTERA, Irindi ÇITAKU, LMV, MSc, Pg / Centro Veterinario Mexico, Mexico City, Mexico;

-          BJELOGLAVI SUP (GYPS FULVUS) - VRSTA KOJA NESTAJE, Prof. dr. Pamela BEJDIĆ / Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet;

U okviru konferencije Nejra Pinjo - certificirana instruktorica terapijskog jahanja održala je  predavanje o terapijskom djelovanju životinja na psihofizičko zdravlje djece i mladih. Djeca i adolescenti koji su uz psihoterapiju bili uključeni i u terapiju uz pomoć životinje postižu značajno bolje rezultate što ubrzava  ubrzava njihov oporavak.

Održana je i prezentacija i najava nove fotomonografije pod nazivom „Hutovo Blato“, autora Almira Hukića, koja predstavlja djelo o prirodnim potencijalima Hutovog Blata I njegovim različitim vrstama močvarnih eko-sistema.

Na kraju druge ARTES konferencije, ispred organizatora, prisutnima su se obratili Prof. dr. Amina Hrković – Porobija / sekretar udruženja ARTES i Izmir Kovčić, dipl.vet / predsjednik udruženja ARTES koji su se zahvalili predavačima i svim učesnicima iste.

Konferencija je po drugi put pokazala svoj značaj i interesovanje za predstavljene teme u Bosni i Hercegovini i šire, ovaj put prije svega na zaštitu životinjskih vrsta poput dinarskog risa i livanjskih konja kao i prirodnih staništa divljih životinja u cijelom regionu općenito.

S druge strane uočena je nedovoljna iskorištenost potencijala ergoterapije adolescenata uz pomoć životinja prije svega u Bosni i Hercegovini.

Više informacija na www.artesbh.org

 

Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”
Održana “Druga ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024. sa međunarodnim učešćem”